I en ny tid

Under August och september vill vi stanna upp inför den tid vi lever i. Vi kallar gudstjänstserien för : I en ny tid.

Oavsett om vi har bett om, önskat eller ens velat så kan vi inte undgå att vi går in i en ny tid, en tid som vi aldrig har sett eller upplevt tidigare. Det är lätt att tappa fotfästet, omdömet och även tron. Hur kan vi se det Gud gör i dessa konstiga tider?

Bibeln berättar om hur Gud talat, kallat, rustat och lett människor för att gå in i en ny tid, för att vara redskap för att leda andra in i en ny tid. Vi ska tillsammans titta närmare på några bibliska exempel för att lära oss vilka lärdomar vi kan dra av dem.

Tala Herre, din tjänare hör är en av de viktigaste och modigaste bönerna vi kan be. När Gud svarar då gör han det ofta genom en utmanande kallelse. Hur intar vi en hållning för att uppfatta vad Gud säger? Hur förbereder vi oss för en ny tid? Hur fattar vi mod att kliva in i den?

Vi kommer att titta på exempel som Moses, Josef, Ester mfl.

Välkommen

Datum

16 aug 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:00

Etiketter

Startsida