Han som förändrade världen – Hans rike

Jesus är den som påverkat världen mest. Hans liv, hans undervisning och framförallt hans död och uppståndelse har satt outplånliga avtryck i världen. Fram till påsk vill vi fokusera på Jesu liv och vad han fått betydelse för världen.

Då Jesus återvänt från öknen förkunnade han ”Guds budskap och sa: Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet.” Mark 1:14-15

Han kallade till sig 12 lärjungar som skulle vandra med honom och ”lära” av honom. Jesus talade inte bara utan visade med gärningar det budskap han förmedlade. Han talade om Guds rike, vem Gud är och vad Gud vill, men visade också vem Gud var.
Då människorna hörde och såg Jesus och det han gjorde sa man: Vad är nu detta, en ny undervisning, med kraft bakom orden. 1:27

Allt eftersom tiden gick delades folket i två delar, den som älskade Jesus, som tog emot budskapet om Gud som en god fader. Andra var inte villiga att erkänna sitt beroende Gud. Spänningar uppstod. Ingen kunde då eller nu vara neutral inför Jesus. Snart insåg man även att innebära ett pris att följa Jesus…

FÖLJ GUDSTJÄNSTEN LIVE VIA YOUTUBE

Barnen sitter med i våra gudstjänster de första 15 minuterna, därefter går de till sina egna anpassade gudstjänster.
Vi kallar söndagsskolans grupper  för Immanuel & Co ålder 3-åk 2 och XL åk 3-6.

Förbön: Vi erbjuder personlig förbön varje söndag för dig som önskar.
Förebedjare, som har församlingens förtroende ber för dig

 

Datum

22 mar 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida