Han som förändrade världen – Jesus uppdrag

Jesus är den som påverkat världen mest. Hans liv, hans undervisning och framförallt hans död och uppståndelse har satt outplånliga avtryck i världen. Fram till påsk vill vi fokusera på Jesu liv och vad han fått betydelse för världen.

En dag i Caesarea Filippi frågade Jesus sina lärjungar vem han var. De gav först olika förslag men så klev Petrus fram och sa ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Petrus hade lagt ihop två och två och insåg att det inte fanns något annat alternativ.

Nu fanns en människa som visste vem han var kunde han gå till Jerusalem för att dö.

Då Jesus och hans lärjungar började dra sig till Jerusalem saktar berättelsen in. År blir veckor, som blir dagar och slutligen timmar.
Jesus börjar förbereda sina lärjungar på vad som ska hända och att de ska förstå varför han är tvungen att gå till Jerusalem för att dö.

FÖLJ GUDSTJÄNSTEN LIVE VIA YOUTUBE

Barnen sitter med i våra gudstjänster de första 15 minuterna, därefter går de till sina egna anpassade gudstjänster.
Vi kallar söndagsskolans grupper  för Immanuel & Co ålder 3-åk 2 och XL åk 3-6.

Förbön: Vi erbjuder personlig förbön varje söndag för dig som önskar.
Förebedjare, som har församlingens förtroende ber för dig

 

Datum

29 mar 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida