Gudstjänst Sön kl.11 – På Väg

Det kristna livet är en vandring där varje ny dag är en ny resdag.
Under 6 söndagar med start 25 september vill vi utforska hur vi kan vandra med Jesus genom livet.

Syftet med den här gudstjänstserien är att hjälpa oss till en djupare och mer hållbar tro som klarar av livets alla dagar.
Gud har en väg för oss att gå, låt oss gå på Hans vägar.

En gudstjänst i Immanuelskyrkan präglas av lovsång, bön och predikan.
I hörlurar kan du få tolkning till engelska (english) eller farsi (فارسی).
Vi har söndagsskola för barn 3-12 år.
Efter gudstjänsten är du välkommen ner i vår servering på fika.

Datum

02 okt 2022

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida