Gudstjänst – A life worth living

Under 4 söndagar utforskar vi livet som Gud skapat oss att leva.

Om vi verkligen förstod hur få våra dagar på jorden är, skulle vi leva annorlunda.
Vi skulle prioritera vissa saker och kanske sluta att göra andra.
Gud vill lära oss att leva våra liv så att våra dagar räknas och får betydelse för andra.

Tiden är begränsad och just därför behöver vi vara rädd om den.

En gudstjänst i Immanuelskyrkan präglas av lovsång, bön och predikan.
I hörlurar kan du få tolkning till engelska (english) eller farsi (فارسی).
Vi har söndagsskola för barn 3-12 år.
Efter gudstjänsten är du välkommen ner i vår servering på fika.

Datum

20 okt 2019
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Platser

Immanuelskyrkan
Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö