Guds Mästerverk – En ny skapelse

När man ser på en del klassiska målade verk kan man lätt se vem som hållit i penseln.

Man känner igen en Monet på näckrosorna, Rembrandt i hur han hanterar skuggor och en Picasso för att örat är placerat på kinden och ögat är i pannan. På samma sätt vill Gud måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss. (Hans Signatur)

Bibeln har ett rikt språk för att beskriva Guds verk i våra liv och det är tydligt att Gud vill forma oss och förvandla oss. I Efesierbrevet 2:10 talar Paulus om att vi är hans verk = mästerverk som har skapats för att göra de goda gärningar som Han från början bestämt oss till.
Denna skapelse ”Metamorfos” är den förvandling som ett Guds barn går igenom då vi tar emot Jesus som herre. Det kontrasteras mot det som beskrivs i vers 1 där vi beskrevs som döda genom våra överträdelser, men nu är vi nya skapelser i Kristus.

Det nya livet är tänkt att ledas, formas och förvandlas genom att Guds helige Ande förvandlar oss.
Men hur ser denna förvandling ut?
Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.

19 april – ”En ny skapelse” -Niclas Ljung introducerar serien

Som Guds barn är vi nya skapelser, och vår kallelse och nya identitet är att formas för att bli lik Jesus.
Det är en process som pågår genom hela livet där vi får vara noga med hur vi lever. Denna process att låta Gud bit för bit förändra vårt sätt att leva och tänka brukar kallas för Helgelse.
Vi är Guds mästerverk. Mästerverk är avsedda att synas på ett sätt som talar till och uppmuntrar andra.
Gud måste få måla med sina penseldrag i våra liv, vi behöver ge honom tillåtelse till det.

Fråga: Vilka områden i ditt liv behöver Gud måla så att andra kan se mästerverket Jesus skapat dig till?

Datum

19 apr 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida