Guds Mästerverk – Helgelse, Se noga upp

När man ser på en del klassiska målade verk kan man lätt se vem som hållit i penseln.

Man känner igen en Monet på näckrosorna, Rembrandt i hur han hanterar skuggor och en Picasso för att örat är placerat på kinden och ögat är i pannan. På samma sätt vill Gud måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss. (Hans Signatur)

Bibeln har ett rikt språk för att beskriva Guds verk i våra liv och det är tydligt att Gud vill forma oss och förvandla oss. I Efesierbrevet 2:10 talar Paulus om att vi är hans verk = mästerverk som har skapats för att göra de goda gärningar som Han från början bestämt oss till.
Denna skapelse ”Metamorfos” är den förvandling som ett Guds barn går igenom då vi tar emot Jesus som herre. Det kontrasteras mot det som beskrivs i vers 1 där vi beskrevs som döda genom våra överträdelser, men nu är vi nya skapelser i Kristus.

Det nya livet är tänkt att ledas, formas och förvandlas genom att Guds helige Ande förvandlar oss.
Men hur ser denna förvandling ut?
Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.

26 april – ”Helgeslse – Se noga upp. Vem målar dig?” -Niclas Ljung del 2

Då vi som Guds barn blivit födda på nytt börjar något nytt, det gamla är förbi och något nytt har kommit. Gud har gett oss en ny duk att måla på och vi behöver inse att det nya liv vi fått behöver formas och målas av Gud genom hans Ande. Men vi har själva ett ansvar att sträva efter att leva rent.
Vi lever i en värld som vänt Gud ryggen, en värld som är död genom sina överträdelser och synder. I just den världen är vi kallade att leva rent och heligt, att vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till.

Datum

26 apr 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida