Guds Mästerverk – Originalet, Gud – helig och ren

När man ser på en del klassiska målade verk kan man lätt se vem som hållit i penseln.

Man känner igen en Monet på näckrosorna, Rembrandt i hur han hanterar skuggor och en Picasso för att örat är placerat på kinden och ögat är i pannan. På samma sätt vill Gud måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss. (Hans Signatur)

Bibeln har ett rikt språk för att beskriva Guds verk i våra liv och det är tydligt att Gud vill forma oss och förvandla oss. I Efesierbrevet 2:10 talar Paulus om att vi är hans verk = mästerverk som har skapats för att göra de goda gärningar som Han från början bestämt oss till.
Denna skapelse ”Metamorfos” är den förvandling som ett Guds barn går igenom då vi tar emot Jesus som herre. Det kontrasteras mot det som beskrivs i vers 1 där vi beskrevs som döda genom våra överträdelser, men nu är vi nya skapelser i Kristus.

Det nya livet är tänkt att ledas, formas och förvandlas genom att Guds helige Ande förvandlar oss.
Men hur ser denna förvandling ut?
Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.

3 maj  – ”Originalet – Gud är Helig och ren.?” -Linnea Ljung del 3

När vi talar om helgelse är det viktigt att komma ihåg vem det är vi ska efterlikna.
Varje konstnär har en bild och idé vad det är man vill måla. Då Gud målar i våra liv har han sig själv som original. Han vill att vi ska återspegla hans härlighet och renhet.

Men hur ser den originalbilden ut:
– Hurdan är Gud som helig och ren.
– Hur kan vi förstå vem han är som god och kärleksfull

Datum

03 maj 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida