Guds Mästerverk – Vilken bild visar du?

När man ser på en del klassiska målade verk kan man lätt se vem som hållit i penseln.

Man känner igen en Monet på näckrosorna, Rembrandt i hur han hanterar skuggor och en Picasso för att örat är placerat på kinden och ögat är i pannan. På samma sätt vill Gud måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss. (Hans Signatur)

Bibeln har ett rikt språk för att beskriva Guds verk i våra liv och det är tydligt att Gud vill forma oss och förvandla oss. I Efesierbrevet 2:10 talar Paulus om att vi är hans verk = mästerverk som har skapats för att göra de goda gärningar som Han från början bestämt oss till.
Denna skapelse ”Metamorfos” är den förvandling som ett Guds barn går igenom då vi tar emot Jesus som herre. Det kontrasteras mot det som beskrivs i vers 1 där vi beskrevs som döda genom våra överträdelser, men nu är vi nya skapelser i Kristus.

Det nya livet är tänkt att ledas, formas och förvandlas genom att Guds helige Ande förvandlar oss.
Men hur ser denna förvandling ut?
Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.

10 maj – ”Originalet – Gud är Helig och ren.?” -Niclas Ljung del 4
I våra liv finns det så mycket av vår egen trasighet och synd. Trots det har Gud skapat oss på nytt och han vill visa vem Han är genom oss.
Våra liv är tänkta att vara mästerverk som visar på Guds nåd, sanning och kärlek. När Paulus talar om helgelse så finns det en tydlig uppmaning att göra det goda. Vi har ett val att göra rätt, tala sanning och visa kärlek. Det kommer inte alltid naturligt men likväl är det detta vi är kallade till. Paulus skriver i Efesierbrevet kap 4 att vi ska leva värdigt vår kallelse och då säger han att vi ska vara ”ödmjuka, milda, ha tålamod och vara kärleksfulla”.

Datum

10 maj 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida