Guds Mästerverk – När ljuset blir mörkt

När man ser på en del klassiska målade verk kan man lätt se vem som hållit i penseln.

Man känner igen en Monet på näckrosorna, Rembrandt i hur han hanterar skuggor och en Picasso för att örat är placerat på kinden och ögat är i pannan. På samma sätt vill Gud måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss. (Hans Signatur)

Bibeln har ett rikt språk för att beskriva Guds verk i våra liv och det är tydligt att Gud vill forma oss och förvandla oss. I Efesierbrevet 2:10 talar Paulus om att vi är hans verk = mästerverk som har skapats för att göra de goda gärningar som Han från början bestämt oss till.
Denna skapelse ”Metamorfos” är den förvandling som ett Guds barn går igenom då vi tar emot Jesus som herre. Det kontrasteras mot det som beskrivs i vers 1 där vi beskrevs som döda genom våra överträdelser, men nu är vi nya skapelser i Kristus.

Det nya livet är tänkt att ledas, formas och förvandlas genom att Guds helige Ande förvandlar oss.
Men hur ser denna förvandling ut?
Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.

17 maj – ”När ljuset blir mörkt” -Anders & Eva Sundin  del 5
I Bibeln beskrivs Gud som en god Gud som omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Där beskrivs också Guds närvaro då ljuset blir mörkt och dagen blir natt.
Under dessa nätter när vi inte ser klart och livet är mörkt, då är Gud ändå verksam. Han målar på våra liv och formar oss även då. Kanske är det just under dessa nätter som de vackraste penseldragen görs och blir det som människors ögon sedan dras till.

”Gud tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får kan trösta var och en som har det svårt.” I Joh 1:3

Datum

17 maj 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida