Församlingsmöte 13/10 ca.12.45

Jag vill på detta sätt välkomna Immanuelskyrkans medlemmar till extra församlingsmöte söndagen den 13 oktober (efter gudstjänsten).
Vi ska samtala och besluta om församlingen ska köpa den tomt som kyrkan och tillhörande lägenheter och lokaler finns på.
Ägare är Malmö Stad och vi har sedan kyrkan byggdes haft s.k. tomträtt. Ett nytt avtal ska nu ingås och utifrån det perspektivet vill församlingens styrelse lyfta frågan om det är mer fördelaktig för församlingen att äga tomten istället för att ingå ett nytt avtal kring tomträtt. Om församlingen väljer att köpa tomten kommer lån behöver upptas hos bank.

Dagordning
1. Församlingsmötets stadgeenliga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två personer för att justera protokollet
5. Information och ev beslut om köp av tomt inkl. upptagande av lån för att finansiera köp
6. Övriga frågor.
7. Mötets avslutande

Med vänlig hälsning,
Johan Liljegren
Ordförande

Datum

13 okt 2019
Expired!

Tid

12:45 - 13:00