Extra Församlingsmöte 26/6 18.30

Vi inbjuder till ytterligare ett extra församlingsmöte den 26 juni klockan 18:30.
Nedan finner du en uppdaterad dagordning för mötet och mer information kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Dagordning
1. Församlingsmötets stadgeenliga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två personer för att justera protokollet
5.. Samtal och beslut om lokal – Second hand
6.Information om ungdomsledartjänsten – Emanuel J avslutar sin tjänst
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutande

Med vänlig hälsning,
Johan Liljegren
Ordförande

Datum

26 jun 2019
Expired!

Tid

18:30 - 20:30