EFK Processdag

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, där vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Dagarna är en del av den pågående processen som kommer att mynna ut i en rapport som presenteras på EFKs representantskapsmöte 13 maj 2023.

Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling, så vi vill be dig som pastor, ordförande eller föreståndare att sprida informationen till alla i din församling.

EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i frågan om samkönade relationer?

Nästa processdag, den tredje i ordningen, hålls lördag 1 oktober. Under dagen kommer vi att bearbeta frågan utifrån att EFK är en baptistisk rörelse, att EFK är en församlingsrörelse som valt att samarbeta med varandra och att EFK är en kongregationalistisk rörelse. Vad betyder allt det för frågan om samkönade relationer?

I EFKs Tro och självförståelse beskrivs baptismen utifrån fyra punkter:

  • Dop äger rum som en följd av en persons egen bekännelse av tro.
  • Församlingen utgörs av de som tror och vill överlåta sig till Kristus och gemenskapen.
  • Kyrkan måste vara fri att i liv, ord och handling uttrycka sin tro.
  • Alla har möjlighet att tjäna utifrån kallelse, gåvor och församlingens förtroende.

Under dagen kommer du att få lyssna på föredrag, ta in andras reflektioner, lyssna till pastorers erfarenheter och själv få möjlighet att ställa frågor och ge uttryck för dina tankar.

Mer information kommer, men boka in datumet redan nu!

Mer information, ett detaljerat program och en länk till anmälan kommer inom kort, men boka in dagen redan nu och sprid informationen i din församling.

 
När: 1 oktober kl. 09.30-16.00
Var: Processdagen arrangeras i Korskyrkan Stockholm men kommer också att sändas till ytterligare två orter. Dessa meddelas senare.
Kostnad: Självkostnadspris för fika och lunch betalas på plats via Swish.
Anmälan: Länk till anmälan kommer inom kort.

Läs mer: I kalendern på EFKs webb hittar du mer information.

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

På efk.se/samkonaderelationer kan du läsa mer om bakgrunden till processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen.

Datum

01 okt 2022
Expired!

Tid

09:30 - 16:00