EFK – foumsamling

Kom och möt oss som missionsdirektorer och ledamöter i styrelsen, med flera, till regionala
forumsamlingar för att förbereda samtal och beslut i Kongress 2020.

Forumsamlingarna liksom Kongress 2020 ska präglas av gemensam samling kring vägen framåt.
Tid för samtal ska ges gällande revideringen av EFKs Tro- och självförståelsedokument.
Bakgrunden är den bearbetning som gjorts av de fyra identitetsbegreppen i EFKs teologisk profil;
evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk vid Kongress 2018 och

Representantskapsmöte 2019. En tillsatt teologigrupp har utifrån dessa samtal tagit fram ett
förslag till revidering av dokumentet, som går på remiss till församlingarna inför beslut i
Kongress 2020.

Eftersom det pågår samtal om samkönade relationer i vår rörelse så kommer det presenteras ett
förslag till samtalsunderlag för fortsatt bearbetning i den lokala församlingen.
Samlingarna kommer

Datum

22 jan 2020
Expired!

Tid

18:00 - 20:00

Etiketter

Startsida