Bön och lovsång

Vi tror att Gud vill ha en relation med alla människor, att han älskar när vi söker honom samt att han möter oss när vi ber. Vi tror det finns kraft i bön och att bön förändrar.
Varmt välkommen till våra bönesamlingar.

Under våren samlas vi till bön första söndagen varje månad kl.18.00
Vi ber för församlingen, för Malmö och för vårt land.
Välkommen

Datum

02 dec 2018
Expired!

Tid

18:00 - 19:00