Årsmöte

Den 10 mars kl 18:30 är det församlingsmöte då vi kommer samtala om föregående år med fokus på ekonomi.
Inför mötet kommer årsredovisningen för 2019 att skickas ut per mail.
Vid 18:00 kommer det att serveras pizza och mötet beräknas pågå ca 1,5 timma.

Dagordning
1) Inledning
2) Årsmötets stadgeenliga utlysande
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet
5) Val av två personer för att justera protokollet samt rösträknare.
6) Årsredovisning 2019 (verksamhet och ekonomisk förvaltning)
7) Revisionsberättelse 2019
7) Information och beslut – socialt företagande
9) Övriga frågor
10) Mötets avslutande

Datum

10 feb 2020
Expired!

Tid

18:00 - 20:00

Etiketter

Startsida