Äktenskapskurs (anmälan)

Vad är Äktenskapskursen för något?

Äktenskapskursen är en praktisk kurs som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv!

Bakgrund

Kursen är sprungen ur ett arbete som vuxit fram i den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton Church i London, mest känd för Alphakurserna. I Sverige har kursen hållits sedan 2001.

Konceptet

Kursen består av sju tillfällen där varje träff inleds med en god måltid. Därefter varvas föredrag och enkla uppgifter som ger varje enskilt par möjlighet att samtala om kvällens ämne. Även om äktenskapskursen utgår från kristna principer lämpar den sig för och är öppen för alla.

Varje pars integritet respekteras. Det förekommer inga gruppredovisningar och ingen behöver redovisa något om sin relation eller vilka frågor man arbetar med.

Teman som tas upp:

  • att identifiera varandras behov
  • att lära sig kommunicera effektivt
  • att lösa konflikter
  • hur gamla sår kan helas, förlåtelsens kraft
  • hur partnern kan känna sig älskad
  • relationer till föräldrar och svärföräldrar
  • bra sex
  • att ta tid för varandra, skapa nya vanor och ha roligt

Anmälan : Här anmäler du dig! 

Datum

17 sep 2019
Expired!

Tid

18:30 - 21:00