21 dagar av bön

I Januari avsätter vi ett antal tillfällen för gemensam bön.

Tisdagar 7.00
Onsdagar 10.30
Torsdagar 19.00

Välkommen till Immanuelskyrkan.

Timme-schema

Day 1

Day 2

Datum

08 jan 2019

Tid

07:00